wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Hoogveen Wâlden Beekdalen Gaasterland Natuurgebieden Fauna


Flora v.h. Drents district:

Het Drents district is een floradistrict zoals dat door Nederlandse floristen wordt gehanteerd. Het keileem en zandlandschap van het oosten van de provincie Fryslân valt binnen dit district.


- Bossen

↓ Heide
↓ Stuifzand
↓ Hoogveen
↓ Beekdalen

Leeg

- Heide

Leeg

- Stuifzand

Leeg

- Hoogveen

Leeg

- Beekdalen

Gevlekte Orchis
© Hendrik van Kampen