wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Hoogveen W‚lden Beekdalen Gaasterland Natuurgebieden Flora


Fauna v.h. Drents district:

Het Drents district is een floradistrict zoals dat door Nederlandse floristen wordt gehanteerd. Het keileem en zandlandschap van het oosten van de provincie Frysl‚n valt binnen dit district. Voor het gemak gebruik ik deze naam ook voor de pagina met dierenfoto's.


- Vogels van bossen

↓ Vogels van Hei & Stuifzand
↓ Zoogdieren
↓ Reptielen & AmfibieŽn
↓ Vijf

Boomklever

- Vogels van Hei & Stuifzand

Leeg

- Zoogdieren

Eekhoorn

- Reptielen & AmfibieŽn

Leeg

- Vijf

Leeg
© Hendrik van Kampen