wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Drenthe de IJssel Wieringen Historische foto's


Nederland

Overige foto's en gebieden

Onder het tabblad "Overig" vind je alleen foto's van gebieden die in zijn geheel buiten Fryslân liggen. Foto's van gebieden die gedeeltelijk in Fryslân liggen vind je onder de Friese tabbladen. Hieronder vallen enkele Natura2000 gebieden zoals het Fochteloërveen, het Drents-Friese Wold of de Waddenzee met Texel. Tot slot worden hier ook de foto's van mijn grootvader uitgelicht. Hij heeft ze gemaakt in de periode van 1937-1947. In de gebiedsimpressies worden de historische foto's in hun context tussen de andere foto's gebruikt.

Om tot een beter begrip van het Friese landschap te komen, is het verstandig om af en toe buiten de grenzen van de provincie te kijken. Een deel van Fryslân ligt op het Drents-Friese keileemplateau. In Fryslân zelf zijn de kenmerkende landschappen van dit gebied vervaagd, in Drenthe kan je er nog veel van terug vinden. Sporen uit de ijstijden en en sporen van prehistorische bewoners zijn nog volop in het landschap aanwezig. De samenhang tussen dorpen, beekdalen en heidevelden uit recentere geschiedenis is ook nog aanwezig. Tot slot heeft ook de grootschalige vervening van het landschap in Drenthe plaats gevonden. Vooral oostelijk van de Hondsrug vind je het landschap van de hoogveenwinning in zijn meest uitgesproken vorm. Een leeg en vrijwel vlak landschap met rechte kanaaldorpen die vanaf de Hondsrug kilometers diep het veenlandschap in lopen.

Ook de rivier de IJssel is interessant om te bezoeken, het is de dichtstbijzijnde grote rivier. De IJssel heeft nog veel landschappelijke kenmerken van een wilde rivier. Zo zijn er ooibossen en regelmatig overstromingen. Dat is iets dat je in Fryslân niet kan vinden.

Hoogwater in de IJssel
IJssel

Bronnen:

Atlas van Nederland in het Holoceen
Beheerplan Dwingelderveld - N2000, 2016
Beheerplan Drentsche Aa - N2000, mrt 2017
Holtinge en het Holtingerveld - Esgo W. Kuiper
Bossen van de Drentsche Aa - Erik van den Berg
Introductie tot de IJzertijd - Sebastiaan Pelsmaker
259x Drenthe - Inge Heslinga, Hendrik van Kampen
Algemene Geologie - A.J. Pannekoek & L.M.J.U. van Straaten
Archeologie van Nederland -W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering et al.
Hoogveenontwikkeling veentjes Dwingelderveld, deel 2 - A.J. Verschoor et al.
Valthe: een rijk gelaagd landschap (presentatie Valthe 18 sep 2014) Theo Spek
Provincie Drenthe / natuur-milieu / bodem
Topo tijdreis (topografie 1800 - heden)
Actueel Hoogtebestand van Nederland
Geologie van Nederland
Geheugen van Drenthe
Inventarisatie Pingo's
Hunebed nieuwscafé
Kijk eens omlaag
Stenen zoeken

Fryslansite ©Hendrik van Kampen