wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Drenthe de IJssel Wieringen Historische foto's


Drenthe:

IJstijdenlandschap

Het Drentse landschap is gevormd tijdens twee IJstijden. Eerst het Saalien, waarbij het landschap onder een dikke laag ijs lag en het reliŽf werd gevormd en daarna het Weichselien waarin veel zand werd verplaatst en Pingo's werden gevormd.

↓ Archeologie
↓ Esdorpen
↓ Esdorpenlandschap
↓ Veenontginning
↓ Flora & Fauna

Steilrand Donderen, locatie Steilrand Donderen, bodemprofiel IJstijden Ňland Kwarts-Porfier Leeg Leeg Leeg
↑ Archeologie

De bewoners uit eerdere perioden van de geschiedenis hebben sporen in het landschap achter gelaten. Drenthe is wat dat betreft rijk bedeeld. Van de vroegste bewoners, vlak na het Weichselien tot aan de moderne geschiedenis.

Celtic fields bij Zeijen IJzertijdboerderij bij Orvelte Interieur IJzertijdboerderij bij Orvelte Grafheuvel bij Zeijen Grafheuvel in het Strubben-Kniphorstbosch Hunebed D15, Loon Hunebedden D23 D24 D25 bij Bronneger Hunebedden D28 en D29 bij Buinen Voorde in het Andersche Diep Karrensporen in de Strubben Kniphorstbosch Markesteen in het grensgebied tussen Anloo en Eext
↑ Esdorpen

Schema van een Esdorpenlandschap
 Klik op het plaatje voor meer info

Esdorpen spelen een centrale rol in het ontstaan van het Esdorpenlandschap. Rondom de agrarische gemeenschap lagen landerijen met specifieke eigenschappen. Door een combinatie in het gebruik van die gebieden werd landbouw op de schrale zandgrond mogelijk. Er was een sleutelrol voor de Potstal. Hier werd mest en strooisel verzameld en gemengd, waarmee men de Essen (akkers) vruchtbaar kon maken.

Orvelte, Los Hoes met Schaapskooi Orvelte winter Oud Aalden Anloo winter Anloo, de fundering van de Magnuskerk Gasselte Witte Kerk Gees boerderij met vlechtwerk de Brink van Taarlo de Brink van Vledder Odoorn transformatorhuis Dwingeloo Exloo Schaapskooi
↑ Esdorpenlandschap

Het Esdorpenlandschap is een landschap dat door menselijk ingrijpen is ontstaan om landbouw op schrale zandgrond mogelijk te maken. Beekdalen met hooilanden, heidevelden en hakhoutbosjes, landschappen die we nu vooral kennen als natuur, speelden een rol in het systeem. Rond 1900 werd met de introductie van kunstmest het potstalsysteem overbodig. Het kenmerkende landschap begon te verdwijnen. Gelukkig is er in Drenthe voldoende overgebleven om te bekijken en fotograferen.

Anloo Zuidesch Scheebroekerloopje - Eik op houtwal Scheebroekerloopje Schoonebekers - Gasterse Duinen Gasterse Duinen - ochtendnevel Gasterse Duinen - Gagel Gasterse Duinen - rijp Gasterse Duinen - Eikenbos de Strubben Kniphorstbosch Drentsche Aa AnloŽrdiepje - beekdalhooiland AnloŽrdiepje - moerasbos, Burgvollen AnloŽrdiepje - Burgvollen Gasterensche Diep - beekdal Gasterensche Diep - hoogwater Gasterensche Diep - meanders Gasterensche Diep - kwel Kwelwater Oudemolense Diep - steilwand Landschap Oudemolen
↑ Veenontginning

Net als in Frysl‚n is ook in Drenthe turf gegraven. Op de grens tussen de twee provincies vinden we de ontginning van de Smildiger Venen. Tussen de Esdorpen vind je versnipperde kleinere ontginningen. Oostelijk van de Hondsrug ligt de ontginning van het Bourtanger veen. Het Bourtanger veen was een uitgestrekt hoogveen dat in het grensgebied van Groningen, Drenthe en Duitsland lag. Hier is een karakterstiek ontginningslandschap met eindeloos lange kanaaldorpen ontstaan.

Huis ter Heide Ruinerwold Wapserveen Drentse Hoofdvaart, Smilde Hoogersmilde Landschap bij ExloŽrveen 2e ExlŽnmond Valthermond, Hondsrugweg Valthermond Emmer-Compascuum
↑ Flora & Fauna

Zwartblauwe Rapunzel Zwartblauwe Rapunzel
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen