wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Drenthe de IJssel Wieringen


De IJssel:

Hoogwater

Knotwilgen in het Welsumerveld Ochtendnevel bij Hattem Spiegeling in de uiterwaarden bij Veessen Hoogwater in de IJssel bij Welsum
Fryslansite ©Hendrik van Kampen