wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Drenthe de IJssel Wieringen Historische foto's


Historische foto's:

Hendrik van Kampen sr. - 1891-1981
 Klik op de foto voor meer info

Op deze pagina een selectie van de foto's die mijn grootvader, Hendrik van Kampen sr, tussen 1925 en 1943 in Friesland heeft gemaakt. De foto's zijn hier overzichtelijk bij elkaar gezet. Op de andere pagina's kunnen ze in hun landschappelijke samenhang worden bekeken.

↓ Dorpen
↓ Steden
↓ Locatie onbekend

Buitendijks koeien melken Ploegen met Paarden rond 1938 Aardappels rooien rond 1938 Ameland, Graanoogst bij Ballum rond 1938 Hooischudden met Paard Kalveren krijgen een deel van de melk Het schoonmaken van melkbussen Buiten koeien melken met de hand Rusten in het veld Rustende Koeien in de schaduw Het schonen van de sloot W‚ldhķske in sneeuwlandschap winter 1939/40 Woudboerderij bij Sumar de Lits bij Oostermeer Molenaarshuisje met molen Galamadammen met brug en oude Schutsluis Boerderijen aan de Boorne
↑ Dorpen

De foto's van de dorpen zijn lastig te dateren. Mijn grootvader is al in de jaren twintig begonnen met het fotograferen van dorpen voor het maken van ansichtkaarten. De oudste kaarten waren voorzien van een handgeschreven titel. Als ik zulke exemplaren op internet tegenkom weet ik dat die foto's de oudere zijn.

Aldeboarn, zuivelfabriek Arum 1938 Drachten, Drachtstervaart 1940 Eastermar, Snakkerbuorren Earnew‚ld, Eernewoude Garyp, Lytse Buorren GoaiÔngaryp, Goingarijp 1939 Het oude sluisje van Goingarijp Nieuwe Kade in Grouw Heech, Harinxmastrjitte Het voormalige Kortezwaag, nu het Easterein in Gorredijk Omgeving van Lytse Geast - Kleinegeest Oentsjerk, Rengersweg met Unia State Terherne, Terhorne De oude weg met brug van Vierhuis Vissershuisje van Vierhuis Woudsend vanuit het zuidwesten Warten, Wartena Winaam, Wijnaldum
↑ Steden

De foto's van de steden zijn net voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De mapjes met deze negatiefstrips waren door mijn grootvader voorzien van een jaartal en de naam van de stad. Op de foto's zijn regelmatig Duitstalige borden te zien, die maken het dateren eenvoudiger.

Historische foto van de Grote Kampen in Bolsward Historische foto van het Lage Bolwerk in Bolsward 1941 Molen Zeldenrust Dokkum Franeker, het Korendragershuisje Frjentsjer - Franeker, Vliet Molen de Bazuin in Harlingen Historische gevels aan het eind van de Noorderhaven Harlingen, Noorderhaven met de Grote Sluis Harlingen, Zuiderhaven en Heilige Aartsengel MichaŽl kerk Harlingen, Rozengracht met Kleine SLuis Harlingen, Dok vanaf de Willemskade Harns - Harlingen, Vuurtoren Profiel van Hylpen in 1939 Ljouwert, Leeuwarden - Stationsweg Oude Leeuwarder veemarkt rond 1940 Sneek 1940, uitzicht vanaf de Waterpoort over de Lemmerweg Sneek 1940, de Oosterdijk
↑ Locatie onbekend

In dit blokje enkele foto's waarvan ik de locatie nog niet heb weten te vinden. Als je een idee hebt waar een foto is gemaakt kan je mij een berichtje sturen. Gebruik het knopje contact bovenaan deze pagina of het icoontje met envelop bovenaan elke foto.

Het is mogelijk dat sommige foto's niet in Friesland zijn gemaakt, er zat ook familie in o.a. Barneveld

Onbekende locatie No: 01a Onbekende locatie No: 01b Onbekende locatie No: 02 Onbekende locatie No: 03 Onbekende locatie No: 04 Onbekende locatie No: 05a Onbekende locatie No: 05b Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen