Galamadammen met brug en oude Schutsluis

Galamadammen 1940

Nadat de Middelzee was dichtgeslibd en het Bildt was ingepolderd, kwam het grootste gevaar voor het Lage Midden uit het zuiden, via de Zuiderzee. In 1732 waren de houten palen in de dijken rond de Zuiderzee door de Paalworm zo ernstig verzwakt, dat men binnen een jaar, tussen de zandkop van Koudum en de heuvels van Gaasterland de Koudumer Slaperdijk heeft moeten aanleggen. In de dijk kwam een zware sluis. Na de aanleg van de afsluitdijk was de sluis overbodig geworden. Op deze foto uit 1940 zijn zowel de dijk als de sluis nog goed zichtbaar. De herberg aan de overkant is tegen het einde van de tweede wereldoorlog door de Duitsers verwoest. Tegenwoordig gaat hier de N359 met een aquaduct onder het Johan Frisokanaal door.

Keywords: Historisch, Galamadammen, Koudumer, Slaperdijk, Sluis, Brug, Herberg, Waterbeheer - Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen