de Bloeiende Merskenheide

Merskenheide

Heide op de zandgrond van de beekdalen heeft men na de uitvinding van kunstmest ontgonnen tot landbouwgrond. Hier en daar zijn stukjes "vergeten". In de omgeving van Wijnjeterp (nu Wijnjewoude), iets ten zuiden van Oerterp (Ureterp), ligt de Merskenheide, een relict van het oude landschap. De heide hier is nooit is ontgonnen omdat het gebied op een hoge zandkop ligt en daardoor niet geschikt is voor de landbouw.

Keywords: Merskenheide, Oerterp, Ureterp, Beekdal, Boorne, Enclave, Ontgonnen, Landbouwgebied, Kunstmest, Zandkop, Relict, Heide

Fryslansite ©Hendrik van Kampen