Aan de loop van wegen en de verkaveling kan de geschiedenis worden afgelezen

Foarwei, Damw‚ld

De huizen staan op deze foto niet georienteerd op weg maar er schuin op, waarbij de gevels een zaagtand vormen. Ze liggen allemaal in de lijn de kavels van een opstrekkende veenontginning. De weg loopt slingerend over een zandrug die vroeger boven het veen uitkwam, destijds een goede plek om je huis te bouwen. De verkaveling kwam vanuit de kleistreek in het noorden dwars over de rug, langs de route intstond lintbebouwing. Alle veen is door oxidatie tot op het zand verdwenen. Onder oude kerkgebouwen treft men soms nog restanten van het veen aan.

Keywords: Foarwei, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Ontginningsweg, Verkaveling, Zaagtand

Fryslansite ©Hendrik van Kampen