wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo Steden Polders Flora Fauna


11 Steden

Fryslân, Elf Steden
Klik op het kaartje voor meer info

Ljouwert, Leeuwarden

In de Frankische tijd is Fryslân verdeeld in vier gouwen. De gouwen vormden vanaf 1579 de basis voor het Friese bestuur. Drie plattelandsregio's die waren ontstaan uit de gouwen, met de Elf steden als vierde partij, vormden de Staten van Fryslân.

Tien steden liggen in het zeekleigebied en hadden een verbinding met de zee. Sleat (Sloten) lag op een belangrijke kruising van vaarwegen en wegen tussen de meren. Via het water was een levendige handel rond de Noordzee mogelijk. De eerste plaats die stadsrechten kreeg, was Starum (1118), de laatste was Boalsert (1455). De steden zijn niet de grootste plaatsen in Fryslân maar hadden in de late Middeleeuwen een sleutelrol in de handel.

↓ Snits, Sneek
↓ Drylts, IJlst
↓ Sleat, Sloten
↓ Starum, Stavoren
↓ Hylpen, Hindeloopen
↓ Warkum, Workum
↓ Boalsert, Bolsward
↓ Harns, Harlingen
↓ Frjentsjer, Franeker
↓ Dokkum

Ljouwert, Leeuwarden - de Oldehove Opgraving op de terp Oldehove Ljouwert, Grote Kerkstraat Ljouwert, Grote en Kleine Hoogstraat Ljouwert, Bolwerk Ljouwert, Emmakade Ljouwert, Stationsweg Ljouwert, Oude Veemarkt Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Love Jaume Plensa


↑ Snits, Sneek

Snits, Sneek - Lege Geaën Snits - Sneek, Lemmerweg Snits - Sneek, Oosterdijk
↑ Drylts, IJlst

Drylts, IJlst Drylts, molen de Rat
↑ Sleat, Sloten

Sleat, Sloten - Bolwerk zuid Sleat, Sloten - Lindengracht
↑ Starum, Stavoren

Starum, Stavoren Starum - Stavoren, Voorstraat
↑ Hylpen, Hindeloopen

Hylpen, Hindeloopen Hylpen - Hindeloopen, profiel vanaf zee Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad Hindeloopen, Nieuwstad 38 Gebouw Irene
↑ Warkum, Workum

Warkum, Workum Warkum - Workum, Blazerhaven
↑ Boalsert, Bolsward

Boalsert, Bolsward Boalsert - Bolsward, Grootzand Boalsert - Bolsward, Grote Kampen Boalsert - Bolsward, Laag Bolwerk
↑ Harns, Harlingen

Harns, Harlingen Harns, Harlingen - Willemshaven Harns - Harlingen, moen de Bazuin Harns - Harlingen, Noorderhaven Harns - Harlingen, Zuiderhaven
↑ Frjentsjer, Franeker

Frjentsjer, Franeker Frjentsjer - Franeker, Korendragershuisje
↑ Dokkum

Dokkum, Kleindiep Dokkum, Zeldenrust 1941 Dokkum Dokkum, winter Dokkum, admiraliteitshelling Dokkum, de Zijl
Fryslansite ©Hendrik van Kampen