wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo Steden Polders Natura 2000 Flora Fauna


De Friese 11 Steden

Fryslân, Elf Steden
Klik op het kaartje voor meer info

Ljouwert, Leeuwarden

In de Frankische tijd was Fryslân verdeeld in vier gouwen. Deze gouwen vormden vanaf 1579 de basis voor het Friese bestuur. De Staten van Fryslân werden gevormd door de drie plattelandsregio's die waren ontstaan uit de gouwen, aangevuld met de Elf steden als vierde partij.

Tien steden liggen in het zeekleigebied en hadden een verbinding met de zee. Sleat (Sloten) ligt tussen de meren op een belangrijke kruising van wegen en vaarwegen. Via het water was een levendige handel rond de Noordzee mogelijk. De steden zijn niet de grootste plaatsen in Fryslân maar hadden in de late Middeleeuwen een sleutelrol in de handel waardoor ze stadsrechten kregen.

↓ Snits, Sneek
↓ Drylts, IJlst
↓ Sleat, Sloten
↓ Starum, Stavoren
↓ Hylpen, Hindeloopen
↓ Warkum, Workum
↓ Boalsert, Bolsward
↓ Harns, Harlingen
↓ Frjentsjer, Franeker
↓ Dokkum

Ljouwert - Leeuwarden, de Oldehove Opgraving op de terp Oldehove Ljouwert - Leeuwarden, Grote Kerkstraat Ljouwert - Leeuwarden, Grote en Kleine Hoogstraat Dwinger in de Noorder Stadsgracht van Leeuwarden Ljouwert - Leeuwarden, Prinsentuin Ljouwert - Leeuwarden, Emmakade Ljouwert - Leeuwarden, Stationsweg Ljouwert - Leeuwarden, Oude Veemarkt Ljouwert - Leeuwarden, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert - Leeuwarden Love Jaume Plensa


↑ Snits, Sneek

Snits, Sneek, Waterpoort Snits - Sneek, Lemmerweg Snits - Sneek, Oosterdijk
↑ Drylts, IJlst

Drylts, IJlst Drylts, molen de Rat
↑ Sleat, Sloten

Sleat is de kleinste stad van Fryslân. De oorspronkelijke stuctuur is mooi bewaard gebleven en de stad heeft nog vrijwel intacte vestingwerken.

Sleat, Sloten - Bolwerk zuid Sleat, Sloten - Lindengracht
↑ Starum, Stavoren

Starum was rond 1060 de eerste Nederlandse stad die in de middeleeuwen stadsrechten kreeg. Deze werden door graaf Egbert gegeven, en in 1118 bevestigd door keizer Hendrik V.

Starum, Stavoren Starum - Stavoren, Voorstraat
↑ Hylpen, Hindeloopen

Hylpen, Hindeloopen Hylpen - Hindeloopen, profiel vanaf zee Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad Hindeloopen, Nieuwstad 38 Gebouw Irene
↑ Warkum, Workum

Warkum, Workum Warkum - Workum, Blazerhaven
↑ Boalsert, Bolsward

Boalsert kreeg van Filips de Goede in 1455 stadsrechten en was daarmee de laatste Friese plaats die stdsrechten kreeg.

Boalsert, Bolsward Boalsert - Bolsward, Grootzand Boalsert - Bolsward, Grote Kampen Boalsert - Bolsward, Laag Bolwerk
↑ Harns, Harlingen

Harlingen in 1620
Klik op het kaartje voor meer info

Harlingen is anders dan de overige Friese steden. Door de ligging aan de handelsroute over de Zuiderzee had men veel contact met Holland. In de stad wordt de Friese taal wordt hierdoor minder gebruikt. Bij de beschrijvingen zal ik daarom verder de Nederlandse naam Harlingen gebruiken.

Grote Kerk van Almenum, Harlingen Almenum Harlingen, St Annahof Almenum Harlingen, Industrie Grote Kerkstraat Harlingen Stadhuis van Harns, Harlingen, Harns Harlingen, Binnentuin Hannemahuis Harlingen, Jekelsteeg Harlingen, Roepersteeg Harlingen, 't Poortje Harns -Harlingen, Zoutsloot vanaf de zeedijk Harns -Harlingen, Zoutsloot zuidzijde Harns, Harlingen Harns - Harlingen, Noorderhaven Historische gevels aan het eind van de Noorderhaven Leeuwtje bij de Grote Sluis in Harlingen, Harns Harns - Harlingen, Zuiderhaven Harlingen, Rozengracht met Kleine SLuis Harlingen, Pleziervaartuigen in de Zuiderhaven Harlingen, RK Sint-Michaëlkerk Harlingen, Dok vanaf de Willemskade Harns - Harlingen, Vuurtoren Harns, Harlingen - Willemshaven Arbeiderswoningen aan de Havenweg in Harlingen, Harns Keermuur in Harlingen, Harns Harns - Harlingen, moen de Bazuin Industriehaven van Harlingen, Harns Lijkenhuisje op de Algemene Begraafplaats van Harlingen, Harns
↑ Frjentsjer, Franeker

Frjentsjer, Franeker Frjentsjer - Franeker, Korendragershuisje Frjentsjer - Franeker, Vliet
↑ Dokkum

Dokkum, Kleindiep Dokkum, Zeldenrust 1941 Dokkum Dokkum, winter Dokkum, admiraliteitshelling Dokkum, de Zijl
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen