wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oudland Polders Bewoning Flora Fauna


Het oude landschap:

- Westergo

↓ Oostergo
↓ IJsselmeerkust

Jorwert Leeg

- Oostergo

Medwerterwei

- IJsselmeerkust

Dijkhuisje bij Koarnwert
© Hendrik van Kampen