wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oostergo Westergo Polders Flora Fauna


Fryslân, Oostergo

Landschap van Oostergo:

Strikt genomen behoren ook het veengebied rond de Grote- en Kleine Wielen en het zand van de Noardlike Fryske Wâlden, tot Oostergo. Wij beperken ons hier tot de kleistreek van Oostergo.

↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen
↓ Agrarisch landschap

Holwert Medwerterwei

Leeg

- Steden

In Oostergo liggen 2 van de 11 steden van Fryslân, Ljouwert (Leeuwarden) en Dokkum.

Ljouwert, Leeuwarden - de Oldehove Opgraving op de terp Oldehove Ljouwert, Grote Kerk Ljouwert, Grote Kerkstraat Ljouwert, Grote en Kleine Hoogstraat Ljouwert, Bolwerk Ljouwert, Emmakade Ljouwert, Leeuwarden Dokkum Dokkum, admiraliteitshelling Dokkum, winter Dokkum, de Zijl Dokkum, Kleindiep

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Jannum, Janum Kerk van Jannum Ferwert, Ferwerd Britsum Hegebeintum, Hogebeintum Jelsum Jouswier Boarnwert, Bornwird Hijum Wânswert, Wanswerd Peazens, Peasens

- Staten en Stinzen

Staten en stinzen waren de huizen van de Friese Adel en welvarende families. Er stonden honderden in Fryslân. Vaak is niet meer over dan een naam op papier, een vermelding op een oude kaart of een afwijking in het patroon van de verkaveling. Ik beperk mij tot een selectie van enkele fotografeerbare sporen en objecten.

Torenstins Veenwouden Allemastate Aldwâld Dekemastate Martenastate Keimpemastins Opgraving Camminghaburg Terrein van Hinnemastate

- Agrarisch landschap

Leeg
Fryslansite ©Hendrik van Kampen