wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oostergo Westergo Polders Flora Fauna


Landschap Oostergo:

Fryslân, Oostergo

Strikt genomen behoren ook het veengebied rond de Grote- en Kleine Wielen en het zand van de Noardlike Fryske Wâlden, tot Oostergo. Wij beperken ons hier tot de kleistreek van Oostergo.

↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen
↓ Boerderijen

Holwert Medwerterwei

Leeg

- Steden

In Oostergo liggen 2 van de 11 steden van Fryslân, Ljouwert (Leeuwarden) en Dokkum.

Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Emmakade Ljouwert, Grote Kerkstraat Ljouwert, Bolwerk Dokkum

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Jannum, Janum Kerk van Jannum Ferwert, Ferwerd Britsum Hegebeintum, Hogebeintum Jelsum Jouswier Hijum Wânswert, Wanswerd

- Staten en Stinzen

Torenstins Veenwouden Dekemastate Martenastate

- Boerderijen

Leeg
Fryslansite ©Hendrik van Kampen