wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Fauna Flora Fauna


Natura 2000 zeeklei:

IJsselmeer

Lauwersmeer

IJsselmeer, Palingfuiken onder de Afsluitdijk Schelpenstrand van de Makkumer Noordwaard Grasland met boompjes op de Makkumer Noordwaard Workumerwaard, hoogwater door windstuwing Hoogwater op de Workumerwaard bij sterke westenwind Strand van de Workumerwaard Blauwalg door vogels op zandstrand van Workum Palenrij aan de kust bij Hylpen Kruiend ijs bij Zonsondergang Glanzend ijs bij Starum Kruiend ijs aan de IJssemeerkust IJsgang op het IJsselmeer voor het Rode Klif Zicht op Medemblik vanaf het Rode Klif IJsslemeer, het strand bij Mirns
↑ Lauwersmeer

Lauwersmeer, scherm met Zeearend Lauwersmeer, schelpen in zeeklei Lauwersmeer, uitzicht vanaf de Reiddomp naar Senneroog en Blikplaatgat Lauwersmeer, Zware buien boven Ezumakeeg Lauwersmeer, mist in Ezumakeeg Lauwersmeer, Poeltje bij Suyderoogh Lauwersmeer, het Roodkeelplasje Lauwersmeer, eiland bij de Cleveringsluizen Lauwersmeer, uitkijktoren de Reiddomp in Kollumeroord Lauwersmeer, Achter de Zwarten
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen