wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Natura 2000 Flora Fauna


Flora van de Kleistreek:

Stinzenflora

In de kleistreek vinden we een aantal karakteristieke uitheemse soorten, de Stinzenplanten. Stinzenplanten zijn verwilderde exemplaren uit verzamelingen in tuinen rond States en Stinzen.

↓ Bloeiende planten
↓ Drie
↓ Vier
↓ Vijf

Bostulp, Tulipa sylvestris Gele Anemoon, Anemone ranunculoides Holwortel, Corydalis cava, syn. Corydalis bulbosa Holwortel, Corydalis cava, syn. Corydalis bulbosa Gewoon Sneeuwklokje, Galanthus nivalis Bonte Krokus, Crocus vernus Bonte Krokus, Crocus vernus Blauwe Anemoon, Anemone apennina
↑ Bloeiende planten

De echte inheemse specialisten voor de licht zilte kleibodem vinden we buitendijks, het zijn eigenlijk Kwelderplanten. Veel daarvan goeien ook in het zeekleilandschap. De meeste andere soorten die we tegen komen zijn algemene soorten. Onder andere Akkeronkruiden die houden van voedselrijke of ruderale groeiplaatsen en niet uitsluitend beperkt zijn tot het Zeekleigebied.

Akkerwinde
↑ Drie

Leeg
↑ Vier

Leeg
↑ Vijf

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen