wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oudland Polders Bewoning Flora Fauna


Flora van de Kleistreek:

- Stinzenflora

Wat opvalt aan de binnendijkse kleistreek is dat er nauwelijks inheemse kenmerkende soorten zijn. Wel zijn er veel ingeburgerde uitheemse soorten, de Stinzenplanten. Deze planten zijn in het verleden geļntroduceerd door rijke landeigenaren die de exotische planten in hun tuinen rond de Stinzen verzamelden.

↓ Bloeiende planten
↓ Drie
↓ Vier
↓ Vijf

Bostulp, Tulipa sylvestris Gele Anemoon, Anemone ranunculoides Holwortel, Corydalis cava, syn. Corydalis bulbosa Holwortel, Corydalis cava, syn. Corydalis bulbosa Gewoon Sneeuwklokje, Galanthus nivalis Bonte Krokus, Crocus vernus Bonte Krokus, Crocus vernus Blauwe Anemoon, Anemone apennina

- Bloeiende planten

De echte inheemse specialisten voor de licht zilte kleibodem vinden we vooral buitendijks, op Kwelders. De meeste soorten die we binnendijks tegen komen zijn algemene soorten, die houden van voedselrijke of ruderale groeiplaatsen en niet beperkt zijn tot het Zeekleigebied.

Akkerwinde

- Drie

Leeg

- Vier

Leeg

- Vijf

Leeg
© Hendrik van Kampen