wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oudland Polders Bewoning Flora Fauna


Fauna van de Kleistreek:

- Vogels

De verdeling van de soorten over de open gebieden van de klei en het veenweidegebied, is minder strikt dan hier wordt gesuggereerd. Het gebruik van het land en de aanwezigheid van beschermde gebieden is van grotere invloed.

↓ Twee
↓ Drie
↓ Vier
↓ Vijf

Grutto's op Hek

- Twee

Leeg

- Drie

Leeg

- Vier

Leeg

- Vijf

Leeg
 Hendrik van Kampen