Wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling eilanden waddenzee vastelandkwelders flora & fauna flora & fauna


Waddenzee:


Door de sterke invloed van het weer, de wisselende getijden en het licht biedt de Waddenzee een onuitputtelijke variatie aan steeds weer veranderende landschappen. Het is een heerlijke plek voor fotografie.

↓ Zeebodem
↓ Voorliggende Wadplaat
↓ Visserij en Recreatie

Vogeleiland Griend Wolkenlucht boven de Waddenzee Zwoele zomeravond aan de Wadden Nazomeravond op de Waddenzee Zonsopkomst boven de Waddenzee Regenbui boven de Waddenkust Lichtspel boven de Wadden Naderende storm Storm bij Holwerd
↑ Zeebodem

De Waddenzee is een bijzonder getijdengebied. Twee maal per dag trekt het water zich terug en vallen grote delen droog. De bodem wordt bereikbaar voor voedselzoekende vogels. Structuren veroorzaakt door de werking van stroming, erosie en levende organismen in de bodem, worden zichtbaar. De Waddenzee is Natura 2000. Daarnaast is het internationale Waddengebied aangewezen als UNESCO Werelderfgoed.

Foeragerende vogels op een glinsterend Wad Piet Scheveplaat Stroomribbels op een zandplaat op het Friese Wad Zandplaat met sporen Strandgapers en Kokkels Ebstroom op een zandbank Slikkige bodem op het Friese Wad Bodemleven in het slik van de Waddenzee Beginnende priel met Kiezelwieren Kleine prielen op het Wad Netwerk van Prielen aan begin van Geul Wadgeul Mosselbank in de Waddenzee Bonte Strandlopers foerageren op een Mosselbank Japanse Oesters Zeeijs Bevroren Waddenzee Zonsondergang boven de Waddenzee
↑ Voorliggende Wadplaat

De voorliggende Wadplaat is de onbegroeide zone voor de vastelandkwelder die bij hoogwater onder water loopt, en bij laagwater droogvalt. Iets onder de gemiddelde hoogwaterlijn, daar waar de eerste kwelderplanten beginnen te groeien, gaat de voorliggende wadplaat over in de pionierzone van de kwelder. Er lopen vrijwel geen geulen door de plaat. De meeste kreken die van de kwelder komen verdwijnen in het niets.

Het landschap van de Voorliggende Wadplaat bij eb Vloedlijn kruipt over het slik Een getijdengeul in het laatste avondlicht Slikkige bodem van de Voorliggende Wadplaat De veerboot naar Ameland ploegt zich door de vaargeul Kiezelwieren op het Wad bij Wierum Erosie bij de kwelder van Wierum Detail van opdrogend slik Spiegelende plassen op droog slik Het bevroren Wad bij Wierum de aarschaduw boven een bevroren Wad Bevroren en kurkdroog slik Zonsondergang op het Wad
↑ Visserij en Recreatie

De Waddenzee is beschermd Natura 2000 gebied en staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Toch vinden er nog allerhande activiteiten plaats, van recreatie tot commerciŽle visserij en industrie. Een greep uit wat je kan tegenkomen.

Excursie met de Waddenvereniging Een garnalenkotten met netten Boortoren achter Ameland Windpark Frysl‚n bij de Afsluitdijk Zeilboot vaart de haven van Harlingen binnen De veerboot van Ameland met vogels Wadlopen bij Peazens Zeehonden kijken bij Texel
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen