Wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling eilanden waddenzee vastelandkwelders flora flora & fauna


Flora van de Wadden:

Kwelder

↓ Strand en Zeereep
↓ Grijze Duinen
↓ Overig

Aardbeiklaver Melkkruid Zeealsem Engels Gras, Armeria maritima Engels Lepelblad, Cochlearia anglica Gerande Schijnspurrie, Spergularia media Heen, Bolboschoenus maritimus Klein schorrenkruid, Suaeda maritima Lamsoor, Limonium vulgare Langarige Zeekraal, Salicornia procumbens Rode ogentroost, Odontitus vernus Schorrenzoutgras, Triglochin maritima Strandkweek, Elymus athericus Zeeaster, Tripolium pannonicum Zeegerst, Hordeum marinum Zeeweegbree, Plantago maritima Zilte rus, Juncus gerardii Gewone zoutmelde, Atriplex portulacoides
↑ Strand en Zeereep

Helm Zeeraket Hertshoornweegbree, Plantago coronopus
↑ Grijze Duinen

Leeg
↑ Overig

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen