Wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling eilanden waddenzee kwelders flora & fauna fauna


Fauna van de Wadden:

- Vogels in het landschap

Vele duizenden vogels doen de Waddenzee aan op hun trektocht in voor- en najaar. Ze vinden er een rijk bodemleven. Een selectie foto's die een beeld geeft van de soorten vogels, de aantallen en hoe ze het Wad gebruiken.

↓ Steltlopers
↓ Zangvogels
↓ Meeuwen & Sterns
↓ Eenden & Ganzen
↓ Roofvogels
↓ Overig

Waddenzee Waddenzee Waddenzee

- Steltlopers

Bosruiter portret Bosruiter Bosruiter Groenpootruiter portret Groenpootruiters rust Groenpootruiter foerageren Oeverloper Oeverloper foerageren Oeverloper sfeer Tureluur portret Tureluur foerageren Tureluur Zeekraal Witgatje portret Witgatje Zwarte ruiter portret Zwarte ruiter broekleed Zwarte ruiter winter Zwarte ruiter juveniel

- Zangvogels

Leeg

- Meeuwen & Sterns

Leeg

- Eenden & Ganzen

Leeg

- Roofvogels

Leeg

- Overig

Gewone Zeehond
 Hendrik van Kampen