Wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling eilanden Waddenzee kwelders flora & fauna flora & fauna


Waddeneilanden:

- Schiermonnikoog

Overtocht 45 min. Het eiland is autovrij. Vooral veel natuur. Vanaf paal 10 naar het oosten ligt een enorme kwelder waar de natuur zijn gang kan gaan, hier beleef je Wildernis in Nederland.

↓ Ameland
↓ Terschelling
↓ Vlieland
↓ Texel

Geulenstelsel op de kwelder

- Ameland

Overtocht ongeveer 45 min, omdat de vaargeul dichtslibt soms langer bij laag water. Vooral een familie-eiland, mooie dorpjes. Op de uiterste oostpunt wash-overs en een kweldertje

Badgasten bij booreiland

- Terschelling

Overtocht 2 uur, met de snelboot 45 min. Groot eiland met veel variatie, natuur en cultuur. Vooral voor een wat langer verblijf.

Duinen van Terschelling Hoorn Terschelling

- Vlieland

Overtocht 1:45 uur, met de sneldienst 45 min. Het eiland is autovrij, een klein eiland met één dorp. Veel duinen en westelijk een enorme strandvlakte, de Vliehors. De Vliehors is een militair oefenterrein en vaak gesloten. Veel vogels op het eiland, broedende Eiders

het Vuurtorenpad

- Texel

(Noord-Holland) Overtocht 20 min. Regelmatige dienstregeling, elk uur. Op drukke dagen kan er wachtijd voor de boot ontstaan. Groot eiland met een gote polders en veel dorpen maar toch ook heel mooie stukjes natuur. Erg veel vogels en plantensoorten op het eiland, veel variatie maar wat minder eilandgevoel.

Bleekersvallei
© Hendrik van Kampen