Wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling eilanden Waddenzee vastelandkwelders flora & fauna flora & fauna


Waddeneilanden:

Zie ook toelichting: bij tabblad 'Wadden'. klik op Meer ...

Schiermonnikoog

De overtocht duurt 45 min. het eiland is autovrij. In het oosten, voorbij Paal 10, ligt een grote kwelder, een dynamisch gebied dat voortdurend van uiterlijk verandert. Aan het eind ervan ligt de Balg, een grote strandvlakte die steeds verder oostwaarts aangroeit.

Op oostelijk Schiermonnikoog hebben de structuren in het landschap vrijwel geen namen meer. Voor de plaatsbepaling van naamloze gebieden gebruik ik de noordelijke rij strandpalen en een datum. De palen beginnen met Pl.0 in het zuiden bij het monument van Banck aan het Rif en gaan met de klok mee rond het eiland om met Pl.28 weer bij het monument te eindigen. De palen staan een kilometer uit elkaar. Ten oosten van Pl.16 op de Balg wordt niet meer verder genummerd.

↓ Ameland
↓ Terschelling
↓ Vlieland
↓ Texel

Het Rif in 2010, zandplaat van de binnendelta Het Groene Strand aan het eind van de Badweg Branding aan het strand bij paal 7 op Schiermonnikoog Duingebied rond Vredenhof vanaf bunker Wasserman Uitzicht vanaf bunker Wassemann in noordoostelijke richting Schiermonnikoog dorp Banckspolder Schiermonnikoog Schiermonnikoog, drenkelingenkerkhof Vredenhof De Kobbeduinen aan het eind van het fietspad Ingesloten strandvlakte achter stuifdijk Verruigde kwelder ten oosten van de Kobbeduinen Passeren van een priel bij zonsopkomst Het einde van de Stuifdijk bij paal 10 Kwelder met Zeealsem met hoog standpunt Bloeiende kwelder met Lamsoor Stuifduintjes op het Oosterstrand bij stromvloed Washover op Schiermonnikoog, water loopt over het eilland Ondergelopen kwelder Een Priel op de kwelder met hoog standpunt Zeepostelein op het Oosterstrand Naamloos duin van de kwelder bij Zonsopkomst Geulenstelsel op de kwelder Het Willemsduin op Schiermonnikoog Laatste duin op de kwelder van Schiermonnikoog Sikkelduinen op het strand van Schiermonnikoog Foto uit 2004 van de vegetatie op de Balg Overgang van de laatste duintjes naar de strandvlakte van de Balg Harde wind geselt het landschap van de Balg Stuifduin achter Biestarwegras op de Balg
↑ Ameland

Een overtocht van ongeveer 45 min. Omdat de vaargeul dichtslibt is de vaartijd soms langer bij laag water. Ameland is vooral een familie-eiland met mooie dorpjes die een boeiende geschiedenis hebben. Interessant voor de natuur zijn de ontwikkelingen op de eilandkop met afslag, een strandhaak en het Groene Strand. Op de Hon, de eilandstaart, ligt een dynamisch landschap met een gekerfde zeereep, wash-overs en een kwelder

Kerkstraat, Nes Ameland de Slenk tussen Nes en Ballum Gerrit Kosterweg, Ballum Ameland Camminghastraat Ballum Burenlaan, Hollum Ameland Sint-Magnuskerk Hollum Zeedijk van Ballum en Hollum, aangelegd 1915 Graanoogst op Ameland Appartementencomplex de Blieke met in de achtergrond de Vuurtoren Het Tromppad door Hollumer Duinen Aanspoelsel op het Strand van Hollum Stuifduintjes op het Strand van Hollum Jonge duinen aan de westkant van het Groene Strand Overzicht van de oostkant van het Groene Strand Algen en Pionierbegroeiing op groen strand bij Ballum Badgasten en booreiland op het strand bij Buren Door duinen ingesloten kweldervlakte de Zoute Weide Het Oerd vanaf de Oerder Blinkert Oerderduinen en Kwelder vanaf de Oerder Blinkert
↑ Terschelling

De overtocht neemt 2 uur, met de snelboot 50 min. Terschelling is een groot eiland met veel variatie in natuur en cultuur. Vooral geschikt voor een wat langer verblijf. Op de eilandkop aan de binnendelta ligt de Noordsvaarder. Hier kan je de afbraak en opbouw van duinen naast elkaar zien. Ook interessant is de Berkenvallei. Hier is spontaan een bos ontstaan in een duinvallei waar bij stormvloed zeewater kan binnenkomen.

Aankomst met de boot in de haven van West-Terschelling Stormvloed in de haven van West-Terschelling Stoeppaal West-Terschelling Toeristen struinen op de Noordsvaarder Terschelling Noordsvaarder Duinvorming met Biestarwegras op de Noordsvaarder Strandvlakte met stuifduin op de Noordsvaarder Stroming in het Boomkensdiep Op de uiterste westpunt van de Noordsvaarder De duinen van de Tweede Stuifdijk op de Noordsvaarder Een zandbank voor de Westkust van Terschelling Instuiven van zand naar het achterland Stuifgat in de Zeereep op de Noordsvaarder Gekerfde Zeereep aan de Westkust van Terschelling Uitzicht over de Stryperdyk naar Baaiduinen Kwelder bij Seeryp Stryper Kerkof bij Midsland Monumentale boerderij in Formerum - 1709 Hoorn Terschelling Monumentale boerderij in Hoorn Avondstemming in de polder van Hoorn Buitendijks cultuurlandschap van de Grie Begrazing van de duinen in de omgeving van de Takkekooi De Berkenvallei op Terschelling Dazenplak, grijze duinen met duinstruweel Duinvorming met Kruipwilg in het Beetwortelduin Na een golf trekt water zich terug van het strand Stuivend zand op het strand bij paal 18 Kleine mui op het strand bij paal 18 Witte duinen aan het begin van de Boschplaat De stuifdijk langs de Boschplaat van Terschelling de Eerste Slenk op de Boschplaat
↑ Vlieland

Overtocht 1:45 uur, met de sneldienst 45 min. Het eiland is autovrij. Vlieland is een klein eiland met één dorp. Het hele eiland is een in zee liggend stuk duin, er is geen polder met boerenbedrijven. In het zuidwesten ligt een enorme kale strandvlakte, de Vliehors, die wordt gebruikt als militair oefenterrein. Als het gebied is gesloten, staan bij de toegang rode vlaggen.

Vlieland, zandbank Richel Omgeving van de haven van Vlieland het Vuurtorenduin Bos op het Vuurtorenduin De Badweg en het Strandhotel ten noorden van het dorp De Postweg is de verbindings weg van oost naar west Zwarte Lid, hoog duin met uitzicht op de Waddenzee Paraboolduin oostelijk langs het Pad van Twintig Verwaaide Berkjes in de begraasde Vianenvallei De Kroon's polders Het kleine kweldertje aan het Posthuiswad Noordzee vanaf Vlieland Vliehors Range, controletoren Vliehors Range, doel Stuifduintje op de Vliehors
↑ Texel

Texel maakt deel uit van de provincie Noord-Holland maar het Waddengebied is natuurlijk niet compleet zonder het eiland. Er is een regelmatige dienstregeling, met elk uur een boot. De overtocht duurt 20 minuten. Texel is een groot eiland met dorpen en een grote polder. Vrijwel de hele duinzone aan de westkant is Natura 2000 gebied, de zone is breed en er zijn veel verschillende fasen van de duinontwikkeling te zien. De kalkarme Grijze Duinen van Texel zijn van groot belang voor de landelijke instandhouding van het habitattype. Tegen de oostelijke zeedijk ligt een aantal plasjes waar vogels zich goed laten bekijken.

Embrionaal duintje, duinvorming op de Hors Uitzicht vanaf de Hors naar de Kop van Noord-Holland met Lange Jaap Witte Duinen op de Hors Bleekersvallei Strandhuisjes op de Westerslag Het toegankelijke zuidelijke deel van de Slufter Het afgesloten noordelijke deel van de Slufter Landschap met Tuunwallen bij Den Hoorn Zicht vanuit zee op de haven van Oudeschild Zeemanskerk van Oudeschild Peperstraat Oosterend Texel Kerkhof met kerkmuur in Oosterend Tuunwallen op de Hooge Berg op Texel Vogelplasjes langs de Waddendijk van Texel
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen