wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Natura 2000 gebieden:

Alde Feanen

Van de oorspronkelijke Natuur die op het veen voorkwam is niets meer te vinden. Alles is ontgonnen, geoxideerd of afgegraven. Toch liggen enkele van de meest aansprekende natuurgebieden van Fryslân in het veengebied. Op de restanten van het verveende landschap heeft zich mooie natuur kunnen ontwikkelen. Eén van de mooiste voorbeelden zijn de Alde Feanen, met een grote verscheidenheid aan verschillende biotopen. Om die variatie te behouden is beheer nodig waarmee de tijd af en toe terug kan worden gezet.

↓ Grutte Wielen
↓ van Oords Mersken
↓ de Deelen
↓ Friese Meren
↓ Brandemeer, Rottige Meente

Leeg
↑ Grutte Wielen

De Grutte Wielen liggen tussen Ljouwert en de Trynwâlden. Het gebied ligt precies op de overgang van Klei naar Zand. In het gebied liggen poelen, er zijn bloemrijke graslanden, twee eendenkooien, rietmoeras en in het oostelijke deel ligt een keileemlandschap met morenewelvingen

Grutte Wielen Grutte Wielen, grote plas Grutte Wielen, bloemrijke graslanden Grutte Wielen, Buismanskooi Driftsneeuw in de Grutte Wielen Grutte Wielen, zonsondergang boven de Koekoekspetten
↑ van Oords Mersken

Leeg
↑ de Deelen

Leeg
↑ Friese Meren

Leeg
↑ Brandemeer, Rottige Meente

Leeg
Fryslansite ©Hendrik van Kampen