wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Rond de Friese Meren:

Rond de Friese Meren

In dit tabblad foto's van dorpen en landschappen rond de Friese meren, het hart van toeristisch Fryslân. De foto's gaan globaal van noord naar zuid.

In de middeleeuwen is het veen in dit gebied drooggelegd en geschikt gemaaakt voor de landbouw. In dit deel van Fryslân is nauwelijks grootschalig verveend. Alleen in de Alde Feanen en later rond het zuiden van de Fluessen is op vrij grote schaal turf gewonnen. Door bodemdaling en stormvloeden zijn grote meren ontstaan en is klei over het veen afgezet. Met dijken kon het land tegen oprukkend water worden beschermd maar de bodem blijft dalen, daarom moet het gebied blijvend worden bemalen. Meren en natte natuurgebieden liggen als gevolg daarvan hoger dan de rest van het landschap. Het gebied van de Friese Meren is uitgegroeid tot één van de grootste toeristische trekpleisters van Fryslân.

Warten rond 1939 Warten in 2021 Earnewâld rond 1939 Earnewâld in 2021 Alde Feanen, Fjirtich Med Grou 1939 Grou, Hofsgręft Terherne rond 1939 Terherne in 2021 Varen op het Sneekermeer Sneekermeer, de Snitser Mar Goaiingaryp Jentsjemar De Jouwer, het Zand. Langwar, Langweer Heeg Harinxmastrjitte Monumentaal woonhuis Heeg Heeg, Kerksloot Heeg panorama Gouden Boaijum, Heech Vakantiehuisjes in Heeg Zicht op Heeg over het Heegermeer Aldegea SWF, Oudega Sânfurd, Sandfirden de Lytse Gaastmar, Kleine Gaastmeer Veenweidelandschap bij de Gaastmeer Poldergemaal van de Kaappolder Jachthaven bij de Camping Gaastmeer Kaepwei, Kleine Gaastmeer Gezicht op Gaastmeer over het water van it Piel Wijde Sloot, Gaastmeer Leeg Wâldsein, Woudsend Midsrtjitte Woudsend Houtzaagmolen de Jager in Woudsend Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg Ontmanteling van de Gemeentecamping in Lemmer
↑ Top

Fryslansite ©Hendrik van Kampen