wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Flora van het Laagveen:

Veenweide

↓ Watervegetatie
↓ Verlandingsvegetatie
↓ Zonder beheer
↓ Met maaibeheer

Leeg
↑ Watervegetatie

Leeg
↑ Verlandingsvegetatie

Leeg
↑ Zonder beheer

Leeg
↑ Met maaibeheer

Leeg
↑ Top

Fryslansite ©Hendrik van Kampen