wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Flora van het Laagveen:

Veenweide

↓ Watervegetatie
↓ Verlandingsvegetatie
↓ Hooilanden
↓ Moerasbos

Leeg
↑ Watervegetatie

Leeg
↑ Verlandingsvegetatie

Leeg
↑ Hooilanden

Moerasrolklaver, Lotus pedunculatus
↑ Moerasbos

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen