wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Bewoning Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Fauna van het Laagveen:

- Vogels van Veenweide

De verdeling van de soorten over het veenweidegebied en de open gebieden van de klei, is minder strikt dan hier wordt gesuggereerd. Het gebruik van het land en de aanwezigheid van beschermde gebieden is van grotere invloed.

↓ Vogels van Rietmoerassen
↓ Vogels van Moerasbos
↓ Watervogels
↓ Zoogdieren
↓ Leeg

Grutto portret Grutto rijp Grutto foerageren Grutto nestkuiltje Grutto grasland Grutto paring Grutto kuiken Grutto kuikens Grutto op paal Grutto verdediging Grutto landing

- Vogels van Rietmoerassen

Baardmannetje, Panurus biarmicus Blauwborst, Luscinia svecica Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus Rietgors, Emberiza schoeniclus Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus Snor, Locustella luscinioides Sprinkhaanzanger, Locustella naevia Fitis, Phylloscopus trochilus

- Vogels van Moerasbos

Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg

- Watervogels

Leeg

- Zoogdieren

Reebok ReeŽn in de Mist Ree met Rietpluimpjes Reegeit ReeŽn bij een Houtwal

- Leeg

Leeg
© Hendrik van Kampen