wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart natura 2000Topografie


Topografische kaart (klik op de kaart)


Legenda:

Zee Zee en IJsselmeer
Wadplaat Wadplaten met Geulen en Prielen
Meren en Binnenwater Meren en Binnenwater
Duinzand Zand
Kwelder Buitendijkse kwelder
Grasland Overwegend grasland
Akker Overwegend akkerbouw
Zeeklei Bebouwd
Industriegebied Industriegebied & rest van Nederland
Heide Heide & Hoogveen
Bos Bos

Moeras Moeras
Begraafplaats Begraafplaats
Toren Toren
Klokkenstoel Klokkenstoel
Molen Molen
State of Stins State of Stins
Veerboot Veerboot
Vogelrijk gebied Vogelrijk gebied
Spoorbaan met station Spoorbaan met station

Fryslansite ©Hendrik van Kampen