wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart natura 2000Natura 2000
Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer     Natuurmonumenten Natuurmonumenten     it Fryske Gea it Fryske Gea     het Drentse Landschap het Drentse Landschap     het Groninger Landschap het Groninger Landschap     Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat


Natura 2000 (klik op de kaart)

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuur, opgezet om de Europese biodiversiteit te behouden en te verbeteren. De gebieden zijn voorgedragen door de deelstaten. Als een gebied de Natura 2000 status heeft, gelden er ook in de omgeving beperkingen voor uitstoot van schadelijke stoffen, geluidshinder en ruimtelijke ordening. Voor de gebieden is Europees geld beschikbaar, het beheer ligt in handen van meerdere beheerders en eigenaren. Dat zijn voonamelijk natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, it Fryske Gea en Natuurmonumenten. Ook de Provincie, Rijkswaterstaat en particulieren delen in het beheer. Voor de beschrijvingen onder de foto's is gebruik gemaakt van informatie uit Topotijdreis, AHN, Bij12 en de beheerplannen.


Gebruiksaanwijzing:

De Natura 2000 gebieden zijn rood omlijnd en hebben een gebiedsnummer. Hierop kan je doorklikken naar een kaartje met enkele foto's. Overige natuurgebieden zijn weergegeven in de kleur van de beherende organisatie en tonen alleen een naam als ze met de cursor worden aangewezen.

Natura 2000 in Fryslān
Alde Feanen (13) *NP
Bakkeveense Duinen (17)
De Deelen (14)
Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27) *NP
Duinen Ameland (5)
Duinen Schiermonnikoog (6) *NP
Duinen Terschelling (4)
Duinen Vlieland (3)
Fochteloėrveen (23)
Groote Wielen (9)
IJsselmeer (72)
Lauwersmeer (8) *NP
Noordzeekustzone (7)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (10)
Rottige Meente & Brandemeer (18)
Sneekermeergebied (12)
Van Oordt's Mersken (15)
Waddenzee (1)
Wijnjeterper Schar (16)
Witte en Zwarte Brekken (11)

Fryslansite ©Hendrik van Kampen