wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Drenthe de IJssel Wieringen Historische foto's


Noord-Holland:

Wieringen

Wieringen is een voormalig Waddeneiland dat na de aanleg van de Afsluitdijk deel uitmaakt van het vaste land van Noord-Holland. Wieringen ligt op een stuwwal die is ontstaan in het Saalien. De stuwwal maakt deel uit van een reeks die is ontstaan als overlopen eindmorene. Ook Texel, Gaasterland en Steenwijk maken deel uit van de reeks.

Zie ook toelichting: bij tabblad 'Keileem'. klik op Meer ...

Lichtbaken van Den Oever Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen