wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart natura2000 thematische kaartenTopografie


Topografische kaart

Deze kaart heb ik gemaakt in de winter van 2002/2003. Het is een verbeterde versie van een eerdere, gemaakt in 1998. Ik wilde een fotosite met een kaart maken, Google maps bestond nog niet. De kaart is gemaakt met behulp van lagen over satellietbeelden, o.a van het Landsat-programma (vanaf 1972). Ze is bijgewerkt tot 2020, de kaart is niet perfect maar je kan je er prima op oriŽnteren om een indruk van het landschap te krijgen. Tot op heden gebruik ik de kaart altijd als basis voor alle kaartjes die ik voor de website nodig heb. De topografische kaart kan je verder inzoomen door er op te klikken.

Landsat imagery courtesy of NASA Goddard Space Flight Center and U.S. Geological Survey


Hoogtekaart


Hoogtekaart

Selectie uit: Hoogtekaart van Nederland, te vinden op: Actueel Hoogtebestand Nederland. AHN2 is sinds 6 maart 2014 beschikbaar als Open Data.

Instellingen:
- AHN2 maaiveld - Blauw/Groen/Oranje (Dynamische opmaak) transparant: 75%
- AHN2 maaiveld - Hillshade


Bodemkaart


Vereenvoudigde bodemkaart

De bodemkaart heb ik in 2018 toegevoegd omdat deze in combinatie met de hoogtekaart zo mooi de grote geschiedenis van het Friese landschap toont. Bijna tastbaar wordt de schurende beweging van het ijs van noordoost naar zuidwest over het Drents-Friese Plateau zichtbaar gemaakt, het hoge opslibben van de kwelder, hoe het veen de laagte daartussen heeft opgevuld en de latere inpolderingen in het noordwesten.

Om de orientatie te vergemakkelijken heb ik de 11steden en enkele belangrijke dorpen toegevoegd. Met de cursor op de kaart krijg je de namen te zien.


Natura 2000


Natura 2000

Deze kaart is gemaakt door de topografische kaart en de bodemkaart te mengen, vervolgens is deze licht en contrastarm gemaakt. Het reslultaat heb ik gebruikt om er in felle kleuren een groot deel van de natuurgebieden van it Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer overheen te zetten. Elke organisatie heeft zijn eigen kleur, de gebieden met een Europese Natura2000 status zijn rood. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de structuur van de natuurbescherming, waar de gebieden zich in het landschap bevinden en hoe de organisaties elkaar aanvullen. Wat opvalt is de enorme afmeting van het Waddengebied en de concentratie van gebieden rond de beekdalen.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen