Duinen Terschelling (4)

Natura 2000, kaart van de Duinen van Terschelling

Begrazing van de duinen in de omgeving van de Takkekooi


Witte duinen aan het begin van de Boschplaat


Dazenplak, grijze duinen met duinstruweel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen