Marsdiep en de Texelstroom

Kaart van het Marsdiep en de Texelstroom

Afsluitdijk


Windpark Fryslân bij de Afsluitdijk


Uitzicht vanaf de Hors naar de Kop van Noord-Holland met Lange Jaap

Fryslansite ©Hendrik van Kampen