Het Bildt en Noard-Fryslān Būtendyks

Kaart van Het Bildt en Noard-Fryslān Būtendyks

Kreek met oeverwal en kwelderbekken


Oudebildtdijk


Berltsum, Berlikum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen