Het Poelepaad langs de Swadde

Het Poelepaad langs de Swadde

Als de verkaveling op een gegeven moment tegen de grens met een naburig dorp aanloopt is dit vaak goed zien aan een knik in de richting van de houtwallen of singels. Op de foto ontmoet de verkaveling van de verkavelingsas van Twizel (rechts), de verkaveling van de as Westereen-Kollumersweach-Feankleaster (links). De knik in de boomwal is op de foto goed te zien. De Swadde, de greppel waar het rechte betonpad naast ligt, is de grens. De Swadde was in de middeleeuwen een belangrijke grenssloot. Achtkarspelen, de grietenij waartoe Twizel behoorde, viel onder het Bisdom Munster, de rest van Fryslân viel onder het Bisdom van Utrecht. De Swadde is tot op heden de grens tussen de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel/Noardeast-Fryslân, hij loopt als een vijf kilometer lange lijn door de verkaveling, ook al is er van de Swadde zelf plaatselijk niet veel meer over dan een greppel.

Keywords: Swadde, Zwette, Poelepaad, Grens, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Bisdom, Munster, Utrecht, Zichtbaar, Verkaveling, Richting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen