Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemland hebben geen dijken. Ze staan onder directe invloed van het water in de boezem. Vroeger was al het land boezemland, er waren nog geen polders, tegenwoordig zijn boezemlanden heel zeldzaam geworden in ons land van polders, dijken en gemalen. De natuurwaarden van boezemlanden zijn achteruit gegaan door het stabiele peilbeheer met grote gemalen en de invloed van verontreinigd boezemwater. Veel kritische soorten zijn verdwenen. Rond het Sneekermeer ligt nog relatief veel boezemland.

Keywords: Boezemland, Snitsermar, Sneekermeer, Onbeschermd, Overstromen, Overstroming, Terhorne, Terherne

Fryslansite ©Hendrik van Kampen