Keileem

Keileem

De gletsjers van het Saalien, die hier de zwerfstenen hebben gebracht, hebben ook een laag leem afgezet. Deze taaie laag, vermengd met stenen is nog in de ondergrond te vinden. In Gaasterland, waar de gletsjer even heeft stilggelegen, is deze keileem gestuwd, daar liggen nu heuvels. Na de ijstijd is in beekdalen de keileemlaag vaak weer geŽrodeerd maar op de meeste plaatsen in het noorden van het land is nog een laag van enkele centimeters tot meters aanwezig.

Keywords: Keileem, Oudemirdumer, Klif, IJstijd, Saalien, Gaasterland, Stuwwal, Afgezet

Fryslansite ©Hendrik van Kampen