Ontginning van Pleistoceen Fryslân

Titel:
Bodemprofiel Weichselien

Photo id:
img6011

Resolutie:
2848 x 3650 pixels

Keywords:
Donderen, Drenthe, Aardkundig, Monument, Lagen, Laagjes, Laag, Usseloo, Allerød-interstadiaal, IJstijd, Weichselien, Pleistoceen, Holoceen, Begin, 150.000, Eind, 12.000, Permafrost, IJsvrij, Koud, Droog, Zand, Stuiven, Dekzand

Omschrijving:
Deze foto is gemaakt bij het Aardkundig Monument bij Donderen (Drenthe). De opvallend lichte baan in het zand, is de laag van Usseloo. Deze laag is onstaan tegen het einde van het Weichselien. Aan het eind van deze laatste ijstijd begon de temperatuur grote schommelingen te vertonen. Kortere perioden met afwisselend hoge en lage temperaturen kregen eigen namen. De laag van Usseloo is ontstaan tijdens het Allerød-interstadiaal, een periode van 1000 jaar waarin het warm genoeg werd om bos te laten groeien. In de laag worden ook veel houtskool fragmenten aangetroffen. Na het Allerød kwam het Jonge Dryas waarin het nog eenmaal koud werd, de toendra keerde terug. Na 1000 jaar eindigt het Jonge Dryas waarmee het Pleistoceen ten einde is en het Holoceen begint.

Onder de Laag van Usseloo zien we allemaal laagjes met verschillende kleuren. Dat zijn de sporen van het stuivende zand van de IJstijd. De verschillende kleuren worden veroorzaakt door verschillen in korrelgrootte van het zand. Die geven een beeld van de verschillen in windsnelheid waarin het zand is verplaatst.© Hendrik van Kampenfoto bestellen