Burdaard, Birdaard

Burdaard (Birdaard)

Burdaard is rond 800 ontstaan als terpdorp in de vlakte tussen de grote kwelderwal en de zandgrond van het Drents plateau. In het oosten stroomde de Noorder Ee richting Dokkum, in het westen de Zuider Ee richting Ljouwert waar hij in de Middelzee uitkwam. Nadat in de 13e eeuw de twee slenken door een kanaal met elkaar verbonden waren, kwam de terp even zuidelijk van de Dokkumer Ee te liggen. Burdaard breidde zich uit langs de oevers van het vaarwater. Daarmee werd het een kanaaldorp. De bebouwing langs het water is een beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Burdaard, Birdaard, Terpdorp, Kanaaldorp, Dokkumer Ee, Molen, de Zwaluw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen