Fryslansite

Fotografie:
Hendrik van Kampen

Hendrik van Kampen
Portret door: Michel Geven


Als zoon van een fotograaf maakte Hendrik van Kampen al vroeg in zijn jeugd kennis met belichten, fotopapier en ontwikkelaar. Na een periode van zwart-wit fotografie is hij overgegaan op kleur en daarna digitaal. Dankzij digitale techniek is het nu weer mogelijk het complete fotografische proces in eigen hand te houden. Aanvankelijk beperkte zijn fotografie zich vooral tot de vakanties in het buitenland. Dit bevredigde niet, want waarom is wat van ver komt goed? Hij besloot daarom zijn werkterrein dichter bij huis te zoeken, om zo in staat te zijn zich echt in zijn onderwerpen te verdiepen.

De interesse gaat vooral uit naar het landschap en de invloed van de mens daarop. Hierbij staat de vraag centraal: Hoe kan ons huidige landschap zijn ontstaan uit het natuurlijke landschap dat er ooit was? Daarnaast houdt hij zich ook bezig met pure natuurfotografie, een zoektocht naar vergeten restantjes of naar pogingen iets te herstellen dat lijkt op die oorspronkelijke basis.

Tureluurs op Wad| Glinstering| Kluten| Bosruiter portret| Bosruiter| Bosruiter| Groenpootruiter portret| Groenpootruiters rust| Groenpootruiter foerageren| Oeverloper| Oeverloper tegenlicht| Oeverloper sfeerbeeld| Tureluur portret| Tureluur foerageren| Tureluur Zeekraal| Witgat portret| Witgat| Zwarte ruiter portret| Zwarte ruiter broedkleed| Zwarte ruiter winter| Zwarte ruiter juveniel| Grutto portret| Grutto rijp| Grutto foerageren| Grutto nestkuiltje| Grutto grasland| Grutto paring| Grutto kuiken| Grutto kuikens| Grutto op paal| Grutto verdediging| Grutto landing| Grutto's op Hek| Boomklever| Baardman| Blauwborst| Kleine karekiet| Rietgors| Rietzanger| Snor| Sprinkhaanzanger| Fitis| Tjiftjaf| Winterkoning| Matkop| Pimpelmees| Koolmees| Grote bonte specht| Gewone Zeehond| Eekhoorn| Reebok| ReeŽn mist| Ree Riet| Reegeit| ReeŽn boomwal| Kwelder Schiermonnikoog| Strand Ameland| Duinen Terschelling| Hoorn Terschelling| Vuurtoren Vlieland| Bleekersvallei Texel| Mosselbanken| Slik| Zandbank| Getijdevlakte| Ebstroom| Bodemleven Wad| Prielen| Zandbanken| Pionierszone| Geul pionierszone| Droge poel| Herfstkleuren kwelder| Oud hek| Avondrood Waddenzee| Regenbui| Naderende storm| Bevroren Wad| Stromvloed| Droogvallen| Mist Jorwerd| Cumulonimbus Oostergo| IJsselmeerdijk| Slachtedijk| Polder Middelzee| Sķdhoekster Faart Gemaal de Heining| Windmolens| Jannum| Ferwert| Britsum| Hogebeintum| Jelsum| Jouswier| Hijum| Jorwerd| Wanswerd| Kubaard| Leeuwarden| Emmakade| Grote Kerkstraat| Bolwerk| Sneek| IJlst| Molen de Rat| SLoten| Sloten| Stavoren| Hindeloopen| Workum| Bolsward| Harlingen| Franeker| Dokkum| st Jacobiparochie| Stinswier| Torenstins| Dekemastate| Poort Poptaslot| Poptaslot| Martenastate| Kop-hals-rompboerderij | Stelp| Friese stal| Melken| Kerk Jannum| Kerk Swichum| Kerkmuur Kimswerd| Kerk Leons| Veen| Strokenverkaveling| Boezemland| Afslag oever| Zomerpolder| Hemdijk| Polderdijk| Spinnekop| Poldermolen| Tjasker| Amerikaanse windmolen| Poldergemaal| Poldergemaal met Stroomdraden| Poldergemaal in Molenrestant| Gerestaureerde Spinnekop| Automatisch Poldergemaal| Stuw| Dam| Elzenbroekbos| Klei op veen| Turfwinning| de Deelen| Riet in Petgat| Kikkerbeet| Krabbenscheer| Drijftil| Sloot verlanding| Riet| Rietoogst| Garyper rak| Trilveen| Veenmosrietland| Struweel in Riet| Elzenbroek Koningsvaren| Hoogveenbos| Verveningsplas| Jentsjemar| Surhuizumer mieden| Groote Wielen| Akmarijp| Broek| Snikzwaag| Terkaple| de Knipe| Bantega| it Heidenskip| Sandfjirden| Oudega| Greonterp| Klokkenstoel Oude Beets| Kerk Terkaple| Kapel Haskerdyken| Klokkenstoel Oldeouwer| Klokhuis Greonterp| Bodemprofiel ijstijden| Heuvels Gaasterland| Zwerfsteen| Stuifzand| PingoruÔnes| Stokersdobbe| Podzol| Hoogveen| FochteloŽrveen| Pijpenstrootje| Bonghaar| Boekweitakker| Zandkop| Aekingerzand| Damwoude| Verkaveling Wouden| Verkaveling Lauwers| Begraafplaats Wijnjeterp| Heerenveen| Elzensingel| Poort Oldeberkoop| Kerk Oldeberkoop| Kerk Duurswoude| Predikantenhuisje| Kerk Olterterp| Kerk Hemrik| Kerk Weinterp| Oudemirdumer Klif| Natuurontwikkeing| Aardbeiklaver| Helm| Melkkruid| Zeealsem| Zeeraket| Bostulp| Gele anemoon| Holwortel| Holwortel| Sneeuwklokje| Krokus| Krokus| Blauwe anemoon| Akkerwinde| Zwartblauwe rapunzel| Zwartblauwe rapunzel biotoop| Gevlekte orchis| Gasterse Duinen ochtend| Gasterse Duinen Gagel| Gasterse Duinen rijp| Schoonebekers| Gasterse Duinen Eik| Gasterse Duinen| AnloŽrdiepje| Burgvollen hooiland| Burgvollen| AnloŽrdiepje Burgvollen| Drentsche Aa| Drentsche Aa hooiland| Gasterensche Diep hoogwater| Gasterensche Diep| Gasterensche Diep bomen| Oudemolense Diep steilwand| Gasterensche Diep kwel| Kwelwater| Landschap Oudemolen| Scheebroekerloopje houtwal| Scheebroekerloopje| Strubben Kniphorstbosch| Anloo| Annen| Oud Annerveen| Annerveenschekanaal| Assen| Barger-Compascuum| Coevorden| Dieverbrug| Donderen| Dwingeloo| Echten| Eelde| Een| Elp| Emmen| Kerk Emmer-Compascuum| Emmer-Compascuum| Exloo| 2e ExloŽrmond| Foxwolde| Gasselte| Kerk Gasselte| Gasselternijveen| Gees| Gieten| Hollandscheveld| Hoogersmilde| Hoogeveen| Huis ter Heide| Klazinaveen| Loon| Meppel| Nieuw-Buinen| Norg| Odoorn| Orvelte| Oudemolen| Papenvoort| Paterswolde| Peest| Peize| Roden-Mensinge| Roden-Duiventil| Roderwolde| Ruinerwold| Smilde-Drentse Hoofdvaart| Smilde| Valthermond| Veenhuizen| Vledder| Wapserveen| Weiteveen| Westerbork| Zwiggelte| Hunebed D15 Loon| Aardkundig monument Donderen| Knotwilgen Welsummerveld| Ochtendnevel Hattem| Spiegeling Veesen| Hoogwater Welsum| Leeg|

© Hendrik van Kampen