Overstroming op de Workumerwaard
IJsselmeer, IJsselmeerkust, Overstroming, Workumerwaard, Buitendijks, Wind, Water
© Hendrik van Kampenfoto bestellen