Oudeschild, Texel
Oudeschild, Texel, Kerk, Terp, Witte
© Hendrik van Kampenfoto bestellen