Skalsum
Friesland, Fryslân, Terp, Terpen, Dorp, Klei, Zee, Kwelder, Skalsum, Moestuin, Kerk
© Hendrik van Kampenfoto bestellen