wadden zeeklei veen keileem kaarten overig contact


Fryslân

Fryslansite  

   

Fryslansite is een fotografische biografie van het Friese landschap. Een landschap dat is op te delen in vier verschillende hoofdtypen: de Waddenzee met eilanden, het zeekleigebied, het veen en het landschap met keileem en zandbodem dat tijdens de ijstijd is gevormd. Elk landschap heeft zijn eigen geschiedenis en ontwikkeling doorgemaakt. Deze landschappen zijn het uitgangspunt voor de website met foto's, kaartjes en toelichtingen. Er is geen verhaallijn, bladerend door de site kan je die zelf samenstellen. Alle foto's en graphics zijn gemaakt door de Leeuwarder fotograaf Hendrik van Kampen.

Fryslansite © Hendrik van Kampen